شما در حال مشاهده هستید یلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیم
برای ۵۰ خانواده از کودکان نیازمند
شیرینی، شکلات و تخمه و برنج و …

هربسته ۷۰۰ هزار تومان

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید