شما در حال مشاهده هستید اهداء ۴۰ بسته معیشتی

اهداء ۴۰ بسته معیشتی

با کمک های شما ۴۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون تومان در اول آذر ماه ۱۴۰۱ به خانواده کودکان نیازمند اهدا گردید.

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید