شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم


میخواهیم برای ۴۰ دانش آموز مدرسه لباس فرم مدرسه تهیه کنیم
مبلغ هر لباس ۴۰۰ هزار تومان
جمع مبلغ ۱۶ میلیون تومان.

دیدگاهتان را بنویسید