You are currently viewing اهدا بسته های معیشتی به خانواده های کودکان نیازمند

اهدا بسته های معیشتی به خانواده های کودکان نیازمند

اهدا ۲۵ پک معیشتی به کودکان نیازمند
به مناسبت محرم که توسط خیرین تهیه و به خیریه‌ تحویل داده شده بود.
اررش تقریبی هر بسته ۹۱۵ هزار تومان و در کل ۲۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان می باشد.
یکی از خیرین هرساله نذر شیر خود را به خیریه‌ اردیبهشت اهدا می‌کنند.
از لطف و همکاری شما عزیزان در این ایام گرانی و سختی ممنونیم.
خیریه اردیبهشت آماده تحویل اقلام خوراکی از خیرین برای توزیع میان خانواده های نیازمند میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید