You are currently viewing داستان مهربانی

داستان مهربانی

با موفقت به پایان رسید.
نوجوان ۲۱ ساله با معلولیت جسمی حرکتی شدید بتازگی مادر خود را بدلیل سرطان از دست داده است
مستاجر و بهمراه پدر کارگر خود زندگی میکند
میخواهیم یک لباسشویی دست دوم به قیمت ۴ میلیون تومان برای این نوجوان داغ دیده تهیه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید