شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست.
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
ژاله اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید