روش پرداخت با استفاده از کد USSD

با شماره گیری کد دستوری زیر می توانید نسبت به پرداخت کمک های نقدی خود افدام فرمائید.

*۷۸۰ * ۷۲۴۱ #