روش پرداخت از طریق واریز از درگاه آنلاین

با مراجعه به صفحه پرداخت آنلاین خیریه اردیبهشت زنجان می توانید کمک های نفدی خود را با انتخاب زمینه خاص مشارکت و با مبلغ دلخواه از طریق درگاه آنلاین ایمن بانکی و با استفاده از کارت های بانک های عضو شتاب واریز نمایید.