شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی

با موفقیت به پایان رسید
از حمایت شما سپاسگزاریم
شادی عید را با کودکان نیازمند تقسیم کنیم.
جهت خرید و اهدا ۵۰ جفت کفش به ۱۰ میلیون تومان نیازمندیم

اینبار هم با قلب های مهربانتان یاریگر کودکان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید