شما در حال مشاهده هستید هدیه لبخند به دختر بچه ۸ ساله با معلولیت ذهنی سندرم داون

هدیه لبخند به دختر بچه ۸ ساله با معلولیت ذهنی سندرم داون

دختر بچه 8 ساله با معلولیت ذهنی سندروم داون از یکسال پیش دچار بیماری ریزش شدید مو در ناحیه سر ،پلک و ابرو ها شده که برای همین منظور تحت نظر پزشک متخصص در شهر تهران هستند
هزینه داروهای این کودک ماهیانه یک میلیون تومان میباشد
میخواهیم هزینه ۳ ماه دارو را با حمایت شما تامین کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید