شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

کودک روستایی یکماهه با مشکل انحراف پاها از ناحیه مچ به پایین، که تنها راه درمان او انجام آتل گج در هر هفته به تعداد ۴ هفته میباشد.
هزینه هر دفعه آتل کچ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میباشد
لازم بذکر است در صورت عدم درمان کودک قادر به راه رفتن نخواهد بود.
میخواهیم هزینه ۲ بار آتل کچ را با کمک شما پرداخت کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید