شما در حال مشاهده هستید خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

میخواهیم در آذرماه ۱۴۰۰ علاوه بر کمک های درمانی و اجاره بها کودکان، اتفاق خوب دیگه ای رو با کمک شما رقم بزنیم
تهیه ۸۰ پک مواد غذایی برای شب یلدا
۲۰ پک برای کودکان روستایی که با مشکل سو تغذیه مواجه هستن و ۶۰ پک برای کودکان تحت پوشش خیریه اردیبهشت
به قلب های مهربان شما ایمان داریم.


۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید