شما در حال مشاهده هستید اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود.

اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود.

اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود…
┄⊰✵┄═⊰❋┄═┅⊰❁┄═┅⊰┄⊰✵┄═⊰❋┄═┅⊰❁┄═┅⊰___

https://aparat.com/v/c4jls

دیدگاهتان را بنویسید