حامی کودکان بازمانده از تحصیل باشیم

حامی کودکان بازمانده از تحصیل باشیم

با اهدا گوشی های نو یا دست دوم در بازگشت کودکان به تحصیل سهیم باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید