شما در حال مشاهده هستید حامی کودکان بازمانده از تحصیل باشیم

حامی کودکان بازمانده از تحصیل باشیم

با اهدا گوشی های نو یا دست دوم در بازگشت کودکان به تحصیل سهیم باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید