شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پرونده داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و درمانی و انجام کاشت حلزون میباشد و ضمن اینکه پدر و مادر کودک ناشنوا میباشند و برای تهیه سمعک دچار مشکل مالی و نیازمند حمایت به مبلغ ۳.۵ میلیون تومان میباشند.
.

دیدگاهتان را بنویسید