شما در حال مشاهده هستید ۱۲۳ اورژانس اجتماعی

۱۲۳ اورژانس اجتماعی

برای پیشگیری از خودکشی و کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنند با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرید.

اگر به خودکشی فکر می‌کنید با شماره تلفن
۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید