You are currently viewing سرنوشت کودکان در دستان پرمهر شماست

سرنوشت کودکان در دستان پرمهر شماست

پدر معتاد خیابانی است و شبها در گرمخانه زندگی می‌کند.
مادری بی پناه با ۲ فرزند کوچک، که قادر به تامین هزینه های روزانه نیست.
میخواهیم برای ادامه تحصیل دختر و پسر این خانواده یک عدد گوشی تهیه کنیم
مبلغ مورد نیاز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
5022-2970-0019-2133
خیریه اردیبهشت زنجان

مبالغ اضافی به پرونده های دیگر هزینه می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید