نذرتون اینجا هم قبوله

نذرتون اینجا هم قبوله

عاشورای حسینی تسلیت باد
به نیت شهدای کربلا میتوانیم بخشی از نذورات خود را به کودکان نیازمند هدیه کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان
.

دیدگاهتان را بنویسید