شما در حال مشاهده هستید پویش ریحانه

پویش ریحانه

خیرین گرامی بدلیل کرونا بیمارستانی که قرار است ریحانه جوادی در آن مورد جراحی قرار بگیرد پذیرش نمیکند و به بعد از موج فروکش کردن موج پنجم موکول شده است‌.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید