گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۰

گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند در بهار ۱۴۰۰
خرید 19 جفت کفش عید
2 میلیون و 320 هزارتومان
.
پوشک
پوشک اهدایی به کودکان
1 میلیون و 400 هزارتومان
.
تحصیلی
اهدا کیف و هزینه خرید کتاب
464 هزارتومان
.
درمانی
اهدا سمعک
3 میلیون و 200 هزارتومان
.
شیرخشک
به تعداد 24 عدد
912 هزارتومان
.
کمک هزینه مسکن
اجاره بها، قسط مسکن و پول پیش
16 میلیون و 100 هزارتومان
.
لوازم خانگی
اهدا یک عدد تلویزیون قدیمی
500 هزارتومان

.
مواد غذایی
اهدا بسته های مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمند
18 میلیون و 250 هزارتومان
.
غذای گرم
اهدا 160 پرس غذای گرم به کودکانی که از خوردن غذای گرم محرومند
3 میلیون و 200 هزارتومان
.
اداری و پشتیبانی
حقوق و بیمه پرسنل، لوازم اداری، شارژ سامانه پیام کوتاه، نصب تابلوی خیریه، اجاره دفتر خیریه، هزینه های تبلیغات و …
14 میلیون و 425 هزارتومان
پوشاک
جمع کل
60 میلیون و 770 هزار تومان
.
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید