محرم فرصتی برای کمک به کودکان نیازمند

محرم فرصتی برای کمک به کودکان نیازمند

خیرین گرامی امثال که امکان دادن نذورات بخاطر کرونا وجود نداره، میتونیم سهمی از نذرمون رو به کودکان نیازمند اهدا کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید