You are currently viewing شادی هایمان را با آنها تقسیم کنیم

شادی هایمان را با آنها تقسیم کنیم

تنها با اهدا بخشی از هدیه جشن تولد، جشن نامزدی و …
بیایین شادی هامون رو با کودکان نیازمند تقسیم کنیم
@taghsime.shadi
ممنون از حمایت های شما
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید