You are currently viewing داستان مهربانی

داستان مهربانی

شادی عید رو با کودکان تقسیم کنیم.

۱۲۰ کیلوگرم برنج خریداری و ۳۰ کیلوگرم ماهی توسط یکی از خیرین اهدا گردید
برای تکمیل بسته های غذایی اهدایی به کودکان نیازمند میتوانید گوشت قربانی خود را به دفتر خیریه تحویل نمایید.
لطفا با شماره ۳۳۳۳۶۷۱۲۵ هماهنگ نمایید
😍😍😍
ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان
.

دیدگاهتان را بنویسید