شما در حال مشاهده هستید هدف خیریه حفظ عزت نفس و توانمندسازی خانواده های نیازمند

هدف خیریه حفظ عزت نفس و توانمندسازی خانواده های نیازمند

بزرگواران با کمک شما مبلغ
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
هزینه تهیه دار قالی و مواد اولیه
واریز و اقلام خریداری شد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید