شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی

داروی یکماه کودک ۷ ساله نیازمند مبتلا به دیابت نوع اول با کمک شما تامین شد.
از مهر شما سپاسگزاریم.

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان
مبالغ اضافه برای پرونده های دیگر هزینه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید