You are currently viewing حامی مادر نیازمند باشیم

حامی مادر نیازمند باشیم

یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باقیمانده است.

مادری ۵۴ ساله که همسرشان فوت شده است  به لحاظ جسمی دچار بیماری قلبی است که باید  تحت عمل جراحی قرار بگیرد با کار در منازل و حمایت خویشاوندان تا حدودی از هزینه های زندگی برآمده  و فرزندان را بزرگ کرده اند و در منزل استیجاری سکونت دارند و در حال حاضر برای تامین هزینه های جراحی دچار مشکل و نیازمند حمایت به مبلغ ۵ میلیون تومان میباشند.
جراحی را دکتر رایگان برایشان انجام میدهد و این هزینه بیمارستان با احتساب بیمه سلامت است.
ایشان باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
مبالغ بیشتر صرف پرونده های دیگر خواهد شد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید