حامی باشیم

حامی باشیم

مادری ۵۴ ساله که همسرشان فوت شده است  به لحاظ جسمی دچار بیماری قلبی است که باید  تحت عمل جراحی قرار بگیرد با کار در منازل و حمایت خویشاوندان تا حدودی از هزینه های زندگی برآمده  و فرزندان را بزرگ کرده اند و در منزل استیجاری سکونت دارند و در حال حاضر برای تامین هزینه های جراحی دچار مشکل و نیازمند حمایت به مبلغ ۵ میلیون تومان میباشند.
جراحی را دکتر رایگان برایشان انجام میدهد و این هزینه بیمارستان با احتساب بیمه سلامت است.
ایشان باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
مبالغ بیشتر صرف پرونده های دیگر خواهد شد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید