You are currently viewing حامی باشیم

حامی باشیم

مادری ۵۴ ساله که همسرشان فوت شده است  به لحاظ جسمی دچار بیماری قلبی است که باید  تحت عمل جراحی قرار بگیرد با کار در منازل و حمایت خویشاوندان تا حدودی از هزینه های زندگی برآمده  و فرزندان را بزرگ کرده اند و در منزل استیجاری سکونت دارند و در حال حاضر برای تامین هزینه های جراحی دچار مشکل و نیازمند حمایت به مبلغ ۵ میلیون تومان میباشند.
جراحی را دکتر رایگان برایشان انجام میدهد و این هزینه بیمارستان با احتساب بیمه سلامت است.
ایشان باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
مبالغ بیشتر صرف پرونده های دیگر خواهد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید