محبوب ترین مومن نزد خداوند از دیدگاه علی (ع)

حضرت امام علی (ع): محبوب ترین مومن نزد خداوند، کسی است که مومن فقیری را، در تنگدستی دنیا و گذراندن زندگی یاری رساند.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید