حامی باشیم

حامی باشیم

شهادت پدر یتیمان عالم حضرت علی علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم.
ممنون که علی گونه به کودکان بی پناه کمک می کنید.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید