شما در حال مشاهده هستید تعریف ارتباط موثر

تعریف ارتباط موثر

تعریف ارتباط موثر:
ارتباط موثر، رابطه‌ای است که در آن، طرف مقابل، پیام شما را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک کند.

دیدگاهتان را بنویسید