اهدا بسته مواد غذایی

اهدا بسته مواد غذایی

گزارش بهمن ۹۹

۷۷ بسته مواد غذایی به ارزش ۲۳ میلیون تومان با حمایت شما به خانواده های کودکان نیازمند اهدا گردید.

دیدگاهتان را بنویسید