کمپین عیدانه برای ۱۰۰ خانواده کودک نیازمند

کمپین عیدانه برای ۱۰۰ خانواده کودک نیازمند

با ده هزارتومان های شما میخواهیم برای ۱۰۰ خانواده از کودکان نیازمند آجیل و شکلات تهیه کنیم.

۲۵۰۰ سهم ۱۰ هزار تومانی

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

دیدگاهتان را بنویسید