You are currently viewing کمپین عیدانه برای ۱۰۰ خانواده کودک نیازمند

کمپین عیدانه برای ۱۰۰ خانواده کودک نیازمند

با ده هزارتومان های شما میخواهیم برای ۱۰۰ خانواده از کودکان نیازمند آجیل و شکلات تهیه کنیم.

۲۵۰۰ سهم ۱۰ هزار تومانی

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

دیدگاهتان را بنویسید