شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم 
 با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم
اندوه من انبوه تر از دامن الوند
 بشکوه تر از کوه دماوند غرورم
(قیصر امین پور).
@yademan.hast

دیدگاهتان را بنویسید