اهدا کمد به خانواده کودک پرونده ۲۳۴

اهدا کمد لباس به خانواده کودک ۲۳۴ توسط یکی از خیرین
به ارزش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

دیدگاهتان را بنویسید