اهدا لباس نو به کودکان نیازمند

اهدا لباس نو به کودکان نیازمند

ممنون از شما خیرین عزیز
امروز بهمراه پک غذایی لباسهای نو اهدایی شما بدست کودکان نیازمند رسید

#سهم_من_ده_هزارتومان

دیدگاهتان را بنویسید