شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

درد و رنج کودکان قابل وصف نیست
بیایین سهمی در آسایش و آرامش کودکان بی پناه داشته باشیم.
گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۹ خیریه اردیبهشت زنجان

https://aparat.com/v/byrno

دیدگاهتان را بنویسید