You are currently viewing روز پرستار مبارک

روز پرستار مبارک

چقدر سخته تو این شب از عزیزانت دور باشی و جونت رو برای هموطنات بخطر بندازی، دستمریزاد.

دیدگاهتان را بنویسید