داستان مهربانی

داستان مهربانی

شادی حق کودکان رنج دیده سرزمین من.
خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید