شما در حال مشاهده هستید اهدا پنجمین گوشی

اهدا پنجمین گوشی

هدیه آرامش به خانواده های نیازمند کار بسیار زیبایی است که در خیریه اردیبهشت با حمایت شما داره اتفاق میافته، شما بی نظیر هستین 😍😍😍.

آنچه از ما می ماند مهربانی است.

دیدگاهتان را بنویسید