You are currently viewing برشی از فیلم : متری شش و نیم

برشی از فیلم : متری شش و نیم

آنچه از همه دردناکتر است،
فقر و بیماری نیست !
بی‌رحمی مردم نسبت به یکدیگر است …!
#رومن_رولان
‌‌‌‌‌‌
برشی از فیلم: #متری_شیش_و_نیم‌‌.
‌‌‌‌‌‌‌

https://aparat.com/v/sYb43

دیدگاهتان را بنویسید