You are currently viewing جای تو اینجا نیست،کودک سرزمین من…

جای تو اینجا نیست،کودک سرزمین من…

#کودک_زباله_گرد

▫️جای تو اینجا نیست،
کودک سرزمین من…

🔻 اثر هنرمند عزیز پیام پور فلاح در رویداد بزرگ فرهنگی و هنری
” تهران از منظر هنرمندان”
۲۳ آبان تا ۴ آذر خانه هنرمندان
@payam_pourfallah
سیزده نمایشگاه در قالب یک نمایشگاه بزرگ:

دیدگاهتان را بنویسید