اهدا گوشی به کودکان نیازمند

اهدا گوشی به کودکان نیازمند

اهدا دومین گوشی به ۲ کودک یتیم با حمایت شما انجام شد.
اما هنوز سه گوشی دیگه برای سه خانواده از این کودکان، نیازمندیم، مطمئن هستیم این اتفاق خوب با دستان مهربان شما میافته.

دیدگاهتان را بنویسید