شما در حال مشاهده هستید اهدا پک مواد غذایی

اهدا پک مواد غذایی

اهدا ۱۰۰ پک مواد غذایی به ارزش ۱۷ میلیون و ۷۳۰هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند
گزارش تیر، مرداد و شهریور ۹۹

گرسنگی حق کودکان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید