شما در حال مشاهده هستید حامی مادر و دو کودک نیازمند باشیم

حامی مادر و دو کودک نیازمند باشیم


مادر و دو فرزند که در یک خانه بیست متری زندگی می کنند، بخاری، موبایل و مواد غذایی توسط شما خیرین برایشان تهیه شد، درد و رنج از روی فرزندان مشخص هست اعتیاد و بیماری همسر و طلاق زندگیشان را به آتش کشیده است.
مددکار وقتی برای بازدید رفته است، هیچ لباس گرمی ندارند.
برای تهیه لباس مناسب حدود یک میلیون تومان نیاز هست.
.
امید ما به قلب های مهربان شماست
.
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت

دیدگاهتان را بنویسید