روز جهانی خیریه گرامی باد

روز جهانی خیریه گرامی باد

امروز روز جهانی خیریه نامگذاری شده
مسولیت اجتماعی انسانها اونها رو وادار میکنه تا از کنار اتفاق های دور و اطرافشون براحتی نگذرن
وقتی کودکی گرسنگی میکشه یا کودکی بدلیل فقر از تحصیل محروم میمونه، رنج بزرگی بر انسانها وارد میشه
خیریه ها امکانی هستن برای جبران بخشی از این درد ها

ما با حمایت شما:
تلاش میکنیم تا نسبت به کودک آزاری و خشونت علیه کودکان بی تفاوت نباشیم

تلاش میکنیم تا کودکی بدلیل نداشتن شیر خشک گرسنگی نکشد
تلاش میکنیم …

دیدگاهتان را بنویسید