اهدا۶۰ پک مواد غذایی به ارزش ۲۴ میلیون تومان

اهدا۶۰ پک مواد غذایی به ارزش ۲۴ میلیون تومان

با حمایت شما بیش از ۶۰ پک مواد غذایی به ارزش ۲۴ میلیون تومان به خانواده کودکان نیازمند اهدا شد.
خیرین گرامی شما میتوانید فطریه خود را به کودکان نیازمند اهدا کنید

دیدگاهتان را بنویسید