You are currently viewing شادی را به خانواده کودکان نیازمند هدیه دهیم

شادی را به خانواده کودکان نیازمند هدیه دهیم

خیلی از بچه ها آرزوی داشتن پدر و مادرشون در کنار هم هستن، اما مشکلات مالی و آسیب های اجتماعی باعث شده تا از داشتن این جمع گرم و صمیمی محروم باشن

تلاش کنیم تا باز لبخند و صمیمت به این خانواده ها برگرده

دیدگاهتان را بنویسید