حامی باشیم

حامی باشیم


نیکوکاران گرامی
برای حمایت از کودکان نیازمند
لطفا این پست را به پنج نفر از دوستانتان ارسال کنید.

با ده هزار تومان های با ارزش شما، میتوانیم خانواده کودکان نیازمند را از رنج پرداخت اجاره بهای سنگین خانه های کوچکشان نجات دهیم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

دیدگاهتان را بنویسید