شما در حال مشاهده هستید چه سخت است نبودن تو ای علی در زمانه ای که بی پناهی و بی کسی بیداد میکند

چه سخت است نبودن تو ای علی در زمانه ای که بی پناهی و بی کسی بیداد میکند


کودکان یتیم و رنج دیده تاریخ بشریت امشب پدرشان را از دست دادند، سخت است نبودن تو ای علی در زمانه ای که بی پناهی و بی کسی بیداد میکند

#شب_قدر #شبقدر #شبقدرالتماس #شبقدرالتماس_دعا #شبقدر_مرا_دریاب #شبقدر😢 #گناه_نکنیم #گناهکار #گناه #شبقدر_به_یاد_هم_باشیم🌹واسه_همه_دعا_کنیم #شبقدر_به_یاد_هم_باشیم🌹 #شبقدر😢 #دعا #دعاءرمضان #محتاج #محتاج_دعا #محتاج_دعای_خوبانم #عشق #عشقبازی #معین #متین #المتین #قرآن #قرآن_کریم #قرأن #انتظار #انتظار_فرج #درانتظارآفتاب #طلب #مغفرت #خیریه_اردیبهشت_زنجان

دیدگاهتان را بنویسید